Příměstské tábory

Proč strávit prázdniny s námi a čím se lišíme od ostatních?

.

  • rodinné prostředí 
  • individuální přístup, program bez soutěživosti
  • důraz je kladen na prožitek
  • kvalifikované pedagogické vedení
  • s dětmi pracujeme v duchu přístupu Respektovat a být respektován
  • atraktivní program, kde není čas na nudu
  • kvalitní zázemí a vybavení pro aktivity nejen s angličtinou
  • důraz na zdravý životní styl, nejrůznější cvičební pomůcky
  • naší snahou je s dětmi trávit co nejvíce času v přírodě a na čerstvém vzduchu
  • dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi, které sahají až do roku 1997

.